Analizy zanieczyszczeń powietrza

Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest wyrażony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Analizy opiera się również na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87).

Do prognoz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykorzystujemy program Operat FB 7.3, umożliwiający modelowanie emisji przemysłowych (w tym ze spalania) i komunikacyjnych. Program jest stosowany m. in. przez krajowe służby ochrony środowiska.