OZE

Myślisz o inwestycji w zieloną energię, zadzwoń do nas.

Mamy bogate doświadczenie współpracy z wieloma deweloperami, inwestorami, projektantami, urbanistami. Dzięki temu możemy zaoferować więcej niż tylko usługę w zakresie ochrony środowiska.

W sektorze Odnawialnych Źródeł Energii od 2007 roku współpracowaliśmy przy rozwoju:

  • 77 projektów farm i elektrowni wiatrowych na terenie 9 województw,
  • 28 projektów elektrowni fotowoltaicznych,
  • 2 projektów elektrociepłowni na biogaz (w jednej lokalizacji),
  • 1 projektu elektrowni na biomasę,
  • 1 projektu małej elektrowni wodnej.

Na obiektach eksploatowanych, prowadzimy monitoring porealizacyjny oddziaływania. Mamy doświadczenie pięcioletniej pracy na 3 działających farmach wiatrowych.

Kliknij, by przejść do interaktywnej mapy OZE (otworzy się w nowej zakładce)

Dla potrzeb projektów OZE oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo na etapie od pomysłu do pozwolenia na budowę,
  • prowadzenie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko, uczestniczenie w konsultacjach społecznych),
  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, w tym monitoringu przedrealizacyjnego ptaków i nietoperzy dla projektów elektrowni wiatrowych,
  • wykonanie analizy hałasu, a w przypadku projektów energetyki wiatrowej pomoc w prawidłowym rozmieszczeniu turbin względem zabudowy mieszkaniowej,
  • wykonanie prognozy wpływu na krajobraz i zabytki kultury, a dla projektów energetyki wiatrowej dodatkowo analizy efektu migotania cienia.