Witamy w Naturo

Pracownia Naturo od 12 lat oferuje usługi projektowo-doradcze w ochronie środowiska

Nasza oferta obejmuje:

  • etap planowania – wspieramy rozwój projektu na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej,
  • etap budowy – prowadzimy nadzory środowiskowe lub przyrodnicze,
  • etap użytkowania – obsługujemy firmy w zakresie pozwoleń dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska.

Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, między innymi dla inwestycji w:

  • branżę energetyczną:

– źródła wytwarzania energii (wiatr, fotowoltaika, biogaz, biomasa),
– infrastruktura przesyłowa (gazociągi wysokiego ciśnienia, linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia).

Byliśmy również członkami zespołów pracujących przy zrealizowanych inwestycjach w energetykę wodną, jak i planowanej inwestycji w pierwszą polską elektrownię jądrową o mocy około 3000 MW.

  • infrastrukturę drogową:

– drogi w obszarze zwartej zabudowy miast, drogi wojewódzkie i powiatowe.

Byliśmy również członkami zespołów pracujących przy rozbudowie lub przebudowie dróg krajowych.

  • urządzenia wodne:

– realizacja zbiorników retencyjnych w obszarze miast lub na terenie lasów, przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej.

  • infrastrukturę przemysłową, usługową, mieszkaniową, turystyczną:

– zakłady przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe, mariny żeglarskie.

Wykonaliśmy ponad 100 inwentaryzacji przyrodniczych, prowadziliśmy nadzory przyrodnicze w czasie realizacji inwestycji (np. linia kolejowa E65, zabudowa Wyspy Spichrzów w Gdańsku), jak i monitoring porealizacyjny działających obiektów (np. farmy wiatrowe, spalarnia osadów w oczyszczalni ścieków).

W historii naszej działalności współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi z sektora publicznego i prywatnego, w tym z korporacjami o zasięgu globalnym.

Rekomendacje od części podmiotów, z którymi współpracowaliśmy tylko od stycznia 2016 r. i/lub obecnie współpracujemy, znajdują się w zakładce Referencje.