Analizy akustyczne

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są wyrażone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Do analiz akustycznych wykorzystujemy szeroko rozpowszechniony na świecie program SoundPlan Essential 4.1, umożliwiający precyzyjne modelowanie źródeł hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz jego receptorów.