Przeglądy ekologiczne

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Wykonanie ekranu akustycznego wzdłuż istniejącej drogi może być wynikiem przeprowadzonego przeglądu ekologicznego, fot. Piotr Dmochowski
Wykonanie ekranu akustycznego wzdłuż istniejącej drogi może być wynikiem przeprowadzonego przeglądu ekologicznego, fot. Piotr Dmochowski