Referencje

Przedstawiamy referencje od części podmiotów, z którymi współpracowaliśmy tylko od stycznia 2016 r. i/lub obecnie współpracujemy.

Decyzje środowiskowe – biogazownie (elektrociepłownie) o mocy: 1 MWe, 2,5 MW

Decyzja środowiskowa – przebudowa fabryki
Decyzja środowiskowa – linia najwyższych napięć 400 kV
Decyzje środowiskowe, odstąpienia od zakazów – drogi publiczne (5 projektów)
Decyzja środowiskowa – spalarnia biomasy o mocy w paliwie do 25 MW
Innowacyjne systemy aktywnej ochrony ptaków – wsparcie merytoryczne
Decyzje środowiskowe – energetyka wiatrowa
Decyzje środowiskowe – energetyka wiatrowa
Decyzja środowiskowa – budowa fabryki (w tym LZO)
Decyzja środowiskowa – telefonia komórkowa (doradztwo)
Decyzja środowiskowa – osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi
Nadzór przyrodniczy – droga publiczna
Analiza hałasu i zanieczyszczeń powietrza – przetwórstwo spożywcze
Decyzje środowiskowe – fotowoltaika
Monitoring porealizacyjny – spalarnia osadów ściekowych
Operaty wodnoprawne, decyzje legalizacyjne – odprowadzanie wód
Decyzja środowiskowa – telefonia komórkowa (doradztwo)
Decyzja środowiskowa – przebudowa układu drogowego
Decyzja środowiskowa – telefonia komórkowa (doradztwo)
Nadzór przyrodniczy, przesiedlenia – zabudowa Wyspy Spichrzów
Decyzja środowiskowa, inwentaryzacja przyrodnicza – OZE
Decyzja środowiskowa – obiekt usługowo-handlowo-gastronomiczny
Decyzja środowiskowa – rozbudowa fabryki
Operat wodnoprawny – odprowadzanie wód
Analiza hałasu i zanieczyszczeń powietrza – przetwórstwo spożywcze (m. in. wędzarnia przemysłowa)
Oddziaływanie Natura 2000 – infrastruktura turystyczna
Oddziaływanie Natura 2000 – infrastruktura turystyczna
Decyzja środowiskowa – rozbudowa fabryki
Decyzja środowiskowa – osiedle mieszkaniowe
Decyzja środowiskowa – gazociąg wysokiego ciśnienia (MOP 8,4 MPa)
Monitoring porealizacyjny – energetyka wiatrowa
Analiza hałasu i zanieczyszczeń powietrza – rozbudowa fabryki