Paradoks ustawy o OZE

Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która de facto ma uniemożliwiać rozwój takich źródeł w kraju, paradoksalnie stworzyła możliwość zarabiania na fotowoltaice małym i średnim firmom, w przeciwieństwie do osób fizycznych.

Zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) ustawa umożliwia ekonomicznie racjonalne inwestycje w mikroinstalacje firmom korzystającym z najdroższych taryf C, w formule „prosumenta biznesowego”. Dzieje się tak, ponieważ firmy:

– będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii do sieci po pełnej cenie rynkowej (dla osób fizycznych ma obowiązywać cena obniżona o 20 – 30{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}),
– rozliczać koszty (osoby fizyczne nie mają takiej możliwości),
– zużywają najwięcej energii w ciągu dnia, gdy panele fotowoltaiczne generują najwięcej prądu, w przeciwieństwie do osób fizycznych w gospodarstwach domowych, gdzie najwyższe zużycie jest rano i wieczorem.

Piotr Dmochowski