Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

W dniu 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładająca na część przedsiębiorstw obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

Progi kwalifikujące do sporządzenie audytu

Przedsiębiorstwo w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) średniorocznie zatrudniało co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Informacja prezesa URE nr 46/2016

Piotr Dmochowski